Aktuálne platné hygienické opatrenia: čo všetko musí prevádzka zabezpečiť?

11. mája 2021


Tiež sa už nevyznáte v stále sa meniacich opatreniach? Aby ste nemuseli prácne gúgliť, prinášame vám najaktuálnejší prehľad podmienok otvorenia obchodov či služieb.

Od 19. apríla 2021 môžu byť obchody a služby otvorené. Čo však musí prevádzka zabezpečiť? Sú to tieto povinnosti:

  • Vstup do prevádzky je možný len zákazníkovi s prekrytými hornými aj dolnými dýchacími cestami respirátorom FFP2.
  • Maximálny počet zákazníkov v prevádzke je 1 zákazník na 15 m2 (to sa nevzťahuje na deti do 10 rokov, ktoré sú v sprievode dospelej osoby).
  • Po vstupe do prevádzky musíte mať pre zákazníkov k dispozícii dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice.
  • Do 8. mája 2021 je čas od 9. do 11. hodiny vyhradený na nákup pre seniorov.
  • Zákazník sa musí preukázať negatívnym testom na covid-19 nie starším ako 7 dní okrem výnimiek. Tie platia vtedy, ak prešlo 14, resp. 28 dní od zaočkovania zákazníka vakcínou (pri Astre Zenece je to 28 dní od 1. dávky, pri ostatných vakcínach 14 dní od podania 2. dávky). Výnimka sa tiež vzťahuje, ak prešlo 14 dní od zaočkovania 1. dávkou v prípade zákazníka, ktorý prekonal covid-19 pred menej ako 180 dňami. V prípade potravín, lekární a drogérií preukázanie testom nutné nie je.

Tiež ste už videli ľudí v nákupných centrách s respirátorom pod nosom? Ak áno, viete, že ani jednej strane nie je takéto napomínanie príjemné, aj keď zákon stojí na vašej strane. Systém na zabezpečenie hygienických opatrení v prevádzkach ELISAN to elegantne vyrieši za vás. Jeho umiestnenie je navyše flexibilné a je vhodný do prevádzok s každým typom vstupu a výstupu, ako aj s vysoko frekventovanými vstupmi.

Čo všetko ELISAN ponúka?

  • bezkontaktnú dezinfekciu rúk,
  • inteligentnú detekciu rúšok na tvári,
  • bezkontaktné meranie telesnej teploty,
  • reguláciu počtu osôb v priestoroch.

Riadenie zákazníkov je vďaka jednoduchým hlasovým a vizuálnym povelom veľmi efektívne. A má to aj ďalší benefit – ušetríte prostriedky na zamestnanie pracovnej sily. A okrem toho, že znižujete prevádzkové náklady, znižujete aj riziko šírenia vírusu.